Overige info


Novet: Het opleidingsinstituut waar ik mijn opleiding voor EFT behandelaar heb gedaan. 
www.official-eft.nl 

Psychologiepraktijk de Meer; de mooie plek waar ik drie dagen in de week te vinden ben om EFT behandelingen te geven en samenwerk met mijn fijne collega's Darja Ijland, Saskia ten Houte de Lange, Lot Schroeder en Rika Mohseni .
www.psychologiepraktijkdemeer.nl 

Stichting EFT: waar ik lid van ben omdat ik dit een zeer mooi initiatief vind om EFT landelijk meer bekendheid te geven. Daarnaast is het handig om te zien waar een goeie EFT behandelaar te vinden is. 
www.stichting-eft.nl 


NVPA; Waar ik bij ben aangesloten, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.
www.nvpa.org en de overkoepelende organisatie het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg www.rbcz.nu en de SCAG.nl het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.