Overige info


Novet: Het opleidingsinstituut waar ik mijn opleiding voor EFT behandelaar heb gedaan. 
www.official-eft.nl 

Stichting EFT: waar ik lid van ben omdat ik dit een zeer mooi initiatief vind om EFT landelijk meer bekendheid te geven. Daarnaast is het handig om te zien waar een goeie EFT behandelaar te vinden is. 
www.stichting-eft.nl 


NVPA; Waar ik bij ben aangesloten, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.
www.nvpa.org en de overkoepelende organisatie het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg www.rbcz.nu en de SCAG.nl het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.